בחוג לחינוך רפואי באוניברסיטת תל-אביב נהניתי תמיד לשמוע ולראות את התפעלות הסטודנטים החוזרים מחשיפות קליניות במחלקות השונות מציינים כמה נדהמו לראות כי בטיפול בחולים אין אפליה, וכי גם בזמנים מאוד מתוחים מבחינה ביטחונית טופל כל פונה באופן שווה.

כללי האתיקה אוסרים על אפליה. בפרק ד'1 לקוד האתי, סעיף ג'1 קובע כי "הרופא לא יפלה בטיפול רפואי בין מטופל למטופל, לרבות מטעמי גיל, מין, מוצא, לאום, דת, מעמד חברתי, אישי או כלכלי, מוגבלות פיזית או נפשית, עמדותיו, אמונתו או דעותיו של המטופל, או מכל סיבה אחרת".

כללים אלו ברורים לכולנו.

לצערי הרב, יש הסבורים, משום מה, שכללים ברורים אלו נעצרים על סף דלתן של הרצאות להנגשת מידע לציבור הדתי, ומוצאים שם "לגיטימציה" לעשות הפרדה על רקע מיני ולאסור על רופאות וחוקרות מהשורה הראשונה להופיע באולם מלא גברים.

לצערי הרב, יש הסבורים, משום מה, שהכללים הברורים נגד אפליה והדרה נעצרים על סף דלתן של הרצאות להנגשת מידע לציבור הדתי

האירוע אשר הסב את תשומת לב לשכת האתיקה לדון בנושא היה בשנת 2011. בטקס ציבורי של הענקת פרסים לחיבוריים מדעיים בתחום הרפואה וההלכה, אשר נערך אז בחסות משרד הבריאות, הודרו בצורה משפילה רופאה ואחות מהשתתפות בטקס.

לאחרונה שבו וחזרו מקרים בהם תוכננו או אף התקיימו כנסים להעברת מידע רפואי לרבנים, מהם הודרו נשים בתואנה כי רק כך ייחשפו למידע "מדעי" ויתאפשר להם לייעץ נכון לצאן מרעיתם. נשים הודרו אף מכנסים בהן הנושא היה רפואת הנשים עצמן.

שיקול הנגשת המידע לציבור הדתי הועלה בלשכה לאתיקה, התקיים דיון מקיף, וההחלטה שהוסכמה היתה כי:

  • "רופא לא ייתן ידו לתופעות של הדרת נשים במערכת הרפואית ובכלל זה כל מעשה הגורם אפליה, השפלה או ביזוי של אישה בין שהיא מטופלת ובין שהיא רופאה".
  • "רופא לא ישתתף בכל אירוע רפואי או מדעי בו מתקיימת הדרת נשים בין שהן מטופלות ובין שהן רופאות".

להלן דף העמדה של הלשכה לאתיקה בנושא, שפורסם בינואר 2012

רקע

לאחרונה נודע כי בטקס ציבורי של הענקת פרסים לחיבורים מדעיים בתחום הרפואה וההלכה שנערך בחסות משרד הבריאות ובנוכחות סגן שר הבריאות, הודרו בצורה משפילה רופאה ואחות מהשתתפות בטקס.

בטקס שנערך בבית החולים "שערי צדק" בירושלים, התבקשו השתיים, ממקבלות הפרס, לשבת ביציע שלא בין הגברים מקבלי הפרס ולא לעלות לבמה לקבלתו בשל נוכחותם של רבנים באירוע. הדרישה הובאה לידיעת הרופאה והאחות במקום האירוע, דקות ספורות לפני תחילתו, ואף כי השתיים הרגישו שלא בנוח הן נענו לדרישה זו.

ארגוני נשים, לשכת האתיקה של האחיות ונשיאת אוניברסיטת בן גוריון הביעו בפני הלשכה לאתיקה של הר"י את מחאתן על מה שהתרחש באותו טקס.

בנוסף נודע ללשכה לאתיקה על קיומו של כנס בנושא פוריות ובריאות האישה, ממנו הודרו נשים מרצות, רופאות מומחיות בתחומן, אשר נתבקשו למצוא מרצים גברים שיופיעו במקומן.

חברי הלשכה לאתיקה שמעו את הרופאה מקבלת הפרס שלא הורשתה לעלות לבמה  בטקס הממלכתי ודנו בתופעה המתפשטת של הדרת נשים על רקע מקרים שונים שהתפרסמו לאחרונה בתקשורת.

חברי הלשכה לאתיקה מודעים  לכך כי מדובר בתהליך חברתי רחב ועמוק של הקצנה דתית החורג מעבר למסגרת הרפואית. יחד עם זאת, חשים חברי הלשכה כי מחובתם להביע עמדה נחרצת כנגד הדרת נשים בכלל, ובפרט כשהיא מתרחשת במערכת הבריאות, כמפורט בנייר העמדה הבא.

נייר העמדה:

  • הדרת נשים הנה תופעה פסולה העומדת בניגוד לערך השוויון ולערכי הדמוקרטיה ופוגעת לפיכך בכבוד האדם.
  • הדרת נשים במערכת הרפואית יכולה להתבטא בקבלת שירות רפואי, במתן שירות רפואי, בפרסומים רפואיים, בכנסים, בקבלת פרסים על הישג מקצועי, בקבלת תפקיד במערכת הרפואית וכד'.
  • הרופא לא ייתן ידו לתופעות של הדרת נשים במערכת הרפואית ובכלל זה כל מעשה הגורם אפליה, השפלה או ביזוי של אישה בין שהיא מטופלת ובין שהיא רופאה.
  • הרופא, לרבות המנהל הרפואי, יעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמש דוגמה, יוביל מהלכים חברתיים התורמים לשוויון בין המינים וימנע ממתן הכרה או הסכמה, בין במעשה ובין בשתיקה, לצעדים העומדים בניגוד לעקרון זה.
  • הרופא לא ישתתף בכל אירוע רפואי או מדעי בו מתקיימת הדרת נשים, בין שהן מטופלות ובין שהן רופאות.