מה קורה למערכת הבריאות? לפני שלושה שבועות התפרסמו נתוני הזיהומים בבתי החולים והתמותה הגבוהה הנלווית להם. לפני שבועיים, התפרסם סקר התורים שערכה ההסתדרות הרפואית.

התברר, שהתורים לרופאים מומחים, בתחומי התמחויות מסויימים, מגיעים עד כדי 8 חודשי המתנה. פרקי זמן ממושכים אלו בוודאי שאינם עומדים בסטנדרטים שקבע חוק בריאות ממלכתי המחייב את קופות החולים לספק למבוטחים שירות "באיכות סבירה, במרחק סביר ובתוך זמן סביר".

התברר גם, שתפישת העולם של האוצר, שבמשך שנים רבות עודדה את פיתוח הביטוחים המשלימים של הקופות, אכן עובדת, ושניתן להגיע לרופאים המומחים בטווחי זמן קצרים הרבה יותר באם מפעילים את הביטוח המשלים. משרד הבריאות, מסר בתגובה לנתונים אלה, כי "סוגיית התורים במערכת הבריאות מורכבת וידועה, ונובעת מגורמים שונים כמו מחסור ברופאים".

והנה השבוע פורסם דו"ח פנימי של משרד הבריאות ממנו עולה, שכל מה שאמרנו, כתבנו והתרענו עליו ב-7 השנים האחרונות היה אמת לאמיתה. לפי הדו"ח, קצב הגידול במספר מיטות האשפוז בשני העשורים האחרונים נמוך בהרבה מקצב גידול האוכלוסייה.

על פי הדו"ח, בעוד שבשנת 1995 היו 2.33 מיטות אשפוז לכל אלף בני אדם בישראל, הרי שבשנת 2000 ירד השיעור המיטות ל-2.22, חמש שנים מאוחר יותר כבר היו רק 2.09 מיטות לכל אלף נפשות, בשנת 2010 ירד המספר ל־1.88, ובשנת 2017 כבר נרשם שפל חסר תקדים: 1.80 מיטות לאלף בני אדם. המחדל המתמשך של ממשלות ישראל "הולך ומבשיל" עד כדי כך שדו"ח משרד הבריאות מתריע, שעוד 10 שנים, יתחננו החולים להתאשפז במסדרונות.

אמנם, מתחילת 2010 ועד סוף 2017 נוספו 1,207 מיטות, מהן 400 למחלקות הפנימיות, 286 למחלקות הילדים, 282 למחלקות היולדות, 138 לטיפול נמרץ, 87 למחלקות כירורגיות ו-14 למחלקות התאוששות. מספרים אלה מהווים שיפור ניכר לעומת המצב ב-10 השנים שקדמו לכך, אולם, כל האמור לעיל, אינו מביא בחשבון את קצב ההזדקנות של אוכלוסיית ישראל, שהוא מהגבוהים בעולם וצפוי להעצים עוד יותר את הפער בין מספר המיטות לצרכי האוכלוסיה.

ככה אי אפשר להמשיך. שיגרת גירעונות הענק השנתיים, הפיקטיביים, של קופות החולים ובתי החולים חייבת להפסק. מדוע פיקטיביים? מאחר וברור שמשאבי התקציב המופנים למערכת הבריאות אינם מספיקים. אם מדי שנה הגרעון עומד על 2-4 מיליארדי שקלים, וכל קופות החולים והרוב המכריע של בתי החולים מסיימים מדי שנה את שנת התקציב בגירעון, הרי שצריך שינוי.

ההזנחה המתמשכת של פיתוח התשתית הפיזית - מיטות, והאנושית - רופאים ואחיות, של מערכת הבריאות מחייבים צעדי חירום: חייבים לחשב מסלול מחדש ולהוסיף מיד למערכת הבריאות 4,000 מיטות אשפוז. חייבים לחשב מסלול מחדש ולהוסיף אלפי תקני רופאים אחיות וצוות רפואי הנדרשים להפעיל מיטות אלה. וחייבים לחשב מסלול מחדש ולאפשר הכשרה של רופאים במקצועות בהם יש מחסור.

אין ברירה, חייבים להתעשת, ומיד! אולי אז, תהיה סוף סוף מיטה לכל חולה, ותור לרופא מומחה בתוך שבוע ימים.