מנהלי המחלקות הפנימיות בבתי החולים בישראל ממשיכים לדווח על מצב המחלקות זה השבוע השלישי במחאה על המחסור ברופאים ובמיטות אשפוז, העומס ותת התנאים במחלקות. "לא שובתים, לא חוסמים, לא אלימים, אבל ממשיכים לדווח את נתוני הקריסה מהשטח", נמסר מהאיגוד לרפואה פנימית.

פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית, מפציר בראש הממשלה, בשר האוצר ובסגן שר הבריאות: "שבו איתנו וקדמו בבהילות מודל תמרוץ למחלקות הפנימיות שייעודו תוספת מיטות ותקנים, הגדלת כוח האדם הרפואי וכוח העזר לטיפול במאושפזים הרבים ואפליה מתקנת של המחלקות הפנימיות, אחרי שנים רבות של הזנחה והפקרות".

בשבוע שעבר עלתה התמונה העגומה לפיה מסדרונות המחלקות הפנימיות ברוב בתי החולים הם כבר חדרים מאולתרים עם "מבנים קבועים" לקליטת חולים, בהם וילונות מחוברים לתקרה וצינורות חמצן ופעמוני אזעקה מחוברים לקירות. בחדרי המיון מעוכבים חולים שצריכים להגיע למחלקות הפנימיות. אחרים משוחררים לעתים מאשפוז בטרם עת כדי לשחרר מיטות. "באופן כזה", נמסר בהנהלות המחלקות, "קשה מאוד להיזהר מהידבקות בזיהומים, קשה להקפיד על בידודים, קשה לאפשר רפואה ראויה ומכבדת".

כמה ממנהלי המחלקות הספיקו גם הבוקר להתפנות כדי לדווח את הנתונים המייאשים, בשבוע השלישי למחאה. במניין הרופאים המומחים נכללים מנהלי המחלקות עצמם. רוטציונים הם מתמחים המשתלמים במקצועות רפואה שונים:

פנימית ח' רמב"ם: תקן מיטות אשפוז - 36, מספר מאושפזים - 8 , מהם 8 מונשמים ו-4 קבלות ממתינות במיון, 2 רופאים מומחים, 4 מתמחים ו-4 סטאז'רים,

פנימית ב' לניאדו: תקן מיטות - 34, מספר מאושפזים - 47, מהם 3 בטיפול מוגבר, 3 רופאים מומחים, 2 מתמחים, 2 סטאז'רים, 3 למל"מ כתגבורת.

פנימית ב' שיבא תל השומר: תקן מיטות - 37, מספר מאושפזים - 43, מהם 5 מונשמים, 8 בבידוד.

פנימית ט' תל השומר: תקן מיטות - 36 מיטות, מספר מאושפזים - 46 , מהם 6 מונשמים. 2 רופאים מומחים, 3 מתמחים, 3 ברוטציה.

פנימית ב' הדסה עין כרם: תקן - 38, מספר מאושפזים - 39, מהם 2 מונשמים, במיון ממתינים עוד כמה לאשפוז, 2 רופאים מומחים, 4 מתמחים.

פנימית א' קפלן: תקן - 36, מספר מאושפזים - 49, מהם 5 מונשמים ו-2 בידודים, 3 רופאים מומחים, 3 מתמחים, 2 סטאז'רים.

מחלקות פנימיות בברזילי: תקן במחלקות 41-40 מיטות, מספר מאושפזים בפועל במחלקות הוא עצום. פנימית א' - 60 מאושפזים, פנימית ב' - 56 מאושפזים, פנימית ג' - 56 מאושפזים, פנימית ד' - 52 מאושפזים, וזה לאחר שחרורים מוגברים בשבת. בכל אחת מהמחלקות 7-5 מונשמים ומאושפזים המחויבים בבידוד. מספר אנשי צוות רפואי בכל המחלקות: מצומצם מדי ולא ראוי.

פנימית ג' סורוקה: תקן - 38, מספר מאושפזים - 46, מהם 4 מונשמים. 3 רופאים מומחים, 3 מתמחים, 3 סטאז'רים.