מאת ד"ר תמי קרני, מנהלת מכון השד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ויו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י

אין ספק כי רפואה ואתיקה שזורים זה בזה וכי כולנו מתרגלים חשיבה אתית על בסיס יומי. שיקולי תועלת מול נזק אפשרי הם עניין שבשגרה ודיונים של טובת הכלל, קופות החולים, בית החולים וטובת המטופל האישי אשר בו אנו מטפלים מעסיקים אותנו על בסיס כמעט יומי. לאחרונה ערכה יו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י סקר עמדות אתיות של הרופאים במדינת ישראל. אל נוכח השינויים בתפיסות האתיות הרפואיות לאורך השנים היה חשוב לדעת מה חושבים הרופאים על סוגיות אתיות שונות עימן הם מתמודדים כמעט מדי יום.

הסקר נשלח ללמעלה מ-29,000 רופאים החברים בהסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) והשאלות שבו מתייחסות לדילמות יומיומיות עבור חלק מהרופאים, כאשר חלק מהשאלות הן תיאורטיות וחלק מהשאלות מעשיות יותר. ככאלה, אין תשובה נכונה או תשובה לא נכונה. על הסקר ענו כ-3,000 רופאים (כ-10%) כאשר 65% מהם היו גברים ו-35% הן נשים. נתונים אלו הופכים את הסקר לבעל היקף הנשאלים הגדול ביותר מבין סקרי האתיקה שנעשו בעבר, ותוצאותיו יוכלו לשפוך אור על חלק מהדילמות עימן מתמודדים רופאים ורופאות בישראל.

כך למשל, בכל הנוגע לשאלה האם נכון לתת במערכת ציבורית טיפול יקר מאוד לחולה סופני במטרה להאריך את חייו בחודשיים - ענו כמעט 50% מהנשאלים כי לא נכון לתת טיפול כזה, שעלול לגזול משאבים חיוניים מאחרים. תשובה דומה ענו הרופאים לגבי השאלה האם נכון לתת תרופה לחולה הדורש לקבלה, על אף שהניסיון מלמד שלא תביא לו תועלת תרפויטית - כמעט 80% מהרופאים סברו כי לא נכון לתת תרופה זו, אלא לפעול על פי עיקרון ה-Best Evidence Medicine.

אחת הסוגיות המרתקות ביותר בעולם הרפואה מבחינה אתית היא סוגיית החולים הסופניים. הסקר ביקש לדעת האם היו הרופאים מוכנים לסייע לחולה סופני שמבקש לסיים את חייו, אם מצבו הרפואי מצדיק זאת והחוק היה מאפשר זאת. כ-55% מהנשאלים ענו בחיוב על שאלה זאת והודו כי היו מסייעים לחולה לסיים את חייו בכבוד. יחד עם זאת, על השאלה האם הרופא צריך להפסיק לטפל בחולה המסרב (למרוץ שהומלץ לו טיפול רפואי) לטיפול ענו כ-63% תשובה שלילית - יש להמשיך את הטיפול גם אם החולה אינו מעוניין בכך.

שאלה נוספת אותה נשאלו הרופאים היא האם נכון להפר סודיות רפואית של מטופל כדי להגן על שלום הציבור? סוגיה מרתקת זו הציגה קונצנזוס מוחלט בקרב הרופאים, שכ-78% מהם אמרו כי נכון להפר סודיות רפואית כדי להגן על שלום הציבור. קונצנזוס נוסף בין הרופאים נרשם בכל הנוגע לשאלה האם נכון לצמצם בדיקות יקרות/טיפולים יקרים הנמצאים בסל הבריאות, על מנת להקטין את הגירעון בארגון - כמעט 80% אמרו כי גם אם הנהלת הארגון נותנת הוראה כזו, טובת המטופל קודמת ואין לצמצם את הטיפול או מתן התרופה.

את השאלון המלא והתשובות של הרופאים ניתן לראות בקישור כאן!

לסיכום, נדמה כי חשיבות סקר זה נובעת בראש ובראשונה מעצם ההשתתפות בו, על ידי מספר רב מאוד של רופאים. המענה המפורט על השאלות הלא פשוטות, חושף טפח מההתלבטויות הרבות שיש לרופאים מדי יום אולם באותה הנשימה חושף גם דעות ועמדות לא לגמרי שגרתיות, שיש בהן, אולי, בכדי להצביע על צורך בשינוי או לפחות בפתיחות מחשבתית. אם תרצו, זוהי גם תרומתו האמיתית של הסקר לקידום הדיון סביב האתיקה הרפואית - עצם המענה הרחב והדיון בסוגיות אלו מאפשר חשיפה לעמדות של האחר, גם כאלו שאנו לא תמיד מסכימים עימן. פתיחות מחשבתית זו מאפשר, לעניות דעתנו, בחירת דרך נכונה יותר תוך חשיפה לצדדים ואפשרויות רבות ככל האפשר.